October 19, 2019 Ionut Daniel Dumitrascu

Medierea în civil

Conceptul de mediere este cât se poate de larg ca sens și vechi ca durată a existenței. Din punct de vedere istoric, studiile sociologice au stabilit că această tendință de rezolvarea a diferendelor umane există încă din formele de socializare timpurie ale omenirii. Acest lucru poate părea paradoxal, dacă ne gândim că și în ziua de azi există oameni care ajung la neînțelegeri finalizate prin acte grave de agresiune fizică. Omenirea a evoluat și evoluează tocmai datorită acestei dorințe de stingere a neînțelegerilor și a conflictelor, acesta fiind sensul principal în care trebuie privită medierea.

Medierea în Romania și organizarea profesiei de mediator este reglementată de Legea 192/2006, care a suferit modificări și adaugiri, cele mai recente fiind prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2019 și Legea 154/2019. Astfel, se prevede că nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege. Însă, în litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în următoarele materii: în domeniul protecţiei consumatorilor, în materia dreptului familiei, în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate, în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură, în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu anumite excepţii.

În cazul în care conflictul mediat vizează transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum şi al altor drepturi reale, partaje şi cauze succesorale, sub sancţiunea nulităţii absolute, acordul de mediere redactat de către mediator va fi prezentat notarului public sau instanţei de judecată, pentru ca acestea, având la bază acordul de mediere, să verifice condiţiile de fond şi de formă prin procedurile prevăzute de lege şi să emită un act autentic sau o hotărâre judecătorească, după caz, cu respectarea procedurilor legale. Acordurile de mediere vor fi verificate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de fond şi de formă, notarul public sau instanţa de judecată, după caz, putându-le aduce modificările şi completările corespunzătoare cu acordul părţilor.

Dacă luăm un domeniu particul al litigiilor civile, respectiv segmentul protecției consumatorilor, putem găsi mai multe probleme de la care pleacă un astfel de conflic. Părțile implicate în procesul de mediere sunt reprezentate de un consumator nemulțumit de calitatea unui produs sau a unui serviciu și/sau de un producător, furnizor, intermediator, asigurator, etc. Dacă părțile ajung în procesul de informare pentru mediere, înseamnă că urmăresc stingerea conflictului într-un mod avantajos de o parte și de alta, de cele mai multe ori printr-o reparație materială. Întinderea reparației materiale este supusă uneori subiectivismului și părțile ridică probleme de bună-credință din partea celuilat. O metodă extrem de simplă și la îndemâna oricui este examinarea poligraf cu privire la o problemă punctuală ce stă în calea încheierii unui acord de mediere. Suspiciunile cu privire la comportamentul consumatorului pot fi înlăturate pe calea unui test poligraf. Se aplică întrebări clare, concise, asupra unor acte și fapte de interes, putându-se afla dacă respectivul consumator a reclamat situația în mod obiectiv sau pentru mărirea compensației a agravat sau a prezentat denaturat o deficiență a unui produs sau serviciu.

Acesta este doar un exemplu de litigiu civil unde poate fi folosit cu succes poligraful, cazuistica fiind variată, La fel de bine poate fi folosit în medierea în penal sau pentru medierea în afaceri.