September 20, 2019 Ionut Daniel Dumitrascu

Medierea în afaceri

Dacă în medierea conlictelor de familie se pune un accent deosebit pe protejarea intereselor copilului și al reducerii efectelor stresului emoțional și fizic, totul fiind făcut în scop de îndepărtare și reducere a factorilor vătămători, pentru medierea în afaceri se ține cont în primul rând de interesele financiare și de imagine ale părților implicate. În zilele noastre, capitalul de imagine a ajuns să fie la fel de important ca un capital financiar, poate chiar mai important, având în vedere caracteristica volatilă.

Afacerile și comerțul nu sunt elemente noi, ale societății contemporane, acestea fiind bine contrate încă din Antichitate. Procedura medierii este la fel de veche, unde în Grecia Antică, Digestele lui Justinian menționa medierea ca modalitate de rezolvare a conflictelor. A fost preluată ulterior de civilizația romană, mediatorii având o serie de denumiri precum Internuncius, Medium, Intercessor, Philantropus, Interpolator, Conciliator, Interlocutor, Interpres, Mediator. Revenind la societățile moderne, în America anilor 1920, Asociatia Americana de Arbitraj a infiintat un serviciu comercial pentru rezolvarea disputelor in sectorul privat.

Medierea în România, prin reglementările aduse de Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, prevede că în procesele şi cererile în materie civilă şi comercială, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, părţile pot încerca soluţionarea litigiului prin mediere, ca o mediere în civil. În orice convenţie ce priveşte drepturi asupra cărora părţile pot dispune, acestea pot introduce o clauză de mediere, a cărei validitate este independentă de validitatea contractului din care face parte. Pentru desfăşurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de către instanţele judecătoreşti sau arbitrale va fi suspendată la cererea părţilor, în anumite condiții, iar cursul termenului perimării este suspendat pe durata desfăşurării procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere. Este important de menționat că cererea de repunere pe rol este scutită de taxa judiciară de timbru.

Așa cum spuneam, capitalul de imagine este foarte important și poate fi protejat chiar și în situația unei acțiuni de mediere, avantajul confidențialității este determinant mai ales în litigiile comerciale care se pot soluționa între părți amiabil însă fără a afecta imaginea ori notorietatea participanților, spre deosebire de acțiunile în justiție unde ședințele de judecată sunt publice și deciziile se aduc la cunoștința celor prezenti, fie că sunt părți implicate, fie doar participanți ce doar asistă la dezbateri.

Pentru că în afaceri este valabilă zicala ,,business is business”, procesul de mediere aduce laolaltă mai mulți jucători de business și dintr-o situație de rezolvare a unui conflict de afaceri se poate ajunge ușor la legarea unor relații durabile și consolidate în viitor. Astfel, un bun mediator va căuta să aducă părțile la un acord de mediere, bineînțeles că în condiții de avantaj reciproc, plus un avantaj al unor relații de afaceri viitoare, părțile deja cunoscându-se în acest climat confortabil al medierii, total diferit de judecata în instanță.

În situațiile de afaceri, latura personală este mai puțin activă, căutându-se în permanență obținerea profitului și aducerea unui plus de valoare. Chiar și în situația unde conflictele nu sunt luate în mod personal, afacerile sunt făcute de oameni pentru oameni și sentimente precum îndoiala privind integritatea celuilalt partener de afaceri există și se manifestă uneori prin lipsa de continuare a unor afaceri de succes. Pentru rezolvarea punctuală a unor astfel de probleme, în procedura medierii se poate apela la o examinare poligraf. Procedura este extrem de simplă și rapidă, un avantaj incontestabil în relațiile de business. Neîncrederile privind partenerul de afaceri își pot găsi rezolvare printr-un test poligraf. Plăți neefectuate, produse neconforme, sabotări economice, înțelegeri scunse cu mai mulți partenri de afaceri, toate își pot găsi un răspuns prin acest mod de examinare.

În procesul de mediere, poligraful devine un instrument de un real ajutor, aflat oricând la îndemâna părților, cu scop de clarificare a unor situații concrete și deschiderea căii către încheierea unui acord de mediere.