June 5, 2019 Ionut

Legalitate

Extras din Normele Colegiului Psihologilor din România, din 11 ianuarie 2019, privind competențele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică, publicate in Monitorul Oficial din 05.03.2019.

,,Competențele profesionale de specialitate pentru specialitatea psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf sunt structurate pe trei niveluri:

Nivel I – psiholog practicant. Psihologul practicant în specialitatea psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf are următoarele competențe profesionale de specialitate:

  1. evaluare psihologică și psihofiziologică: evaluarea sincerității unor persoane bănuite de implicarea în activități infracționale sau în orice alte activități antisociale;
  2. verificarea sincerității depoziției persoanelor implicate în procesul judiciar sau în orice alte litigii comerciale, civile, care implică intervenția justiției, mediere sau orice altă formă de înțelegere legală;
  3. verificarea sincerității unor persoane implicate în anchetele interne ale instituțiilor de apărare, ordine publică sau siguranță națională sau în alte anchete administrative ale oricăror instituții sau societății cu caracter public sau privat;
  4. evaluarea sincerității persoanelor în cadrul selecției de personal organizată în instituțiile de apărare națională, ordine publică sau siguranță națională sau în interiorul oricăror altor instituții publice sau private.

Cunoștințe: legislație, proceduri, baterii de chestionare utilizate pentru examinări punctuale sau de screening, identificarea vulnerabilităților la selecția de personal.

Abilități: relaționare cu beneficiarul, construirea adecvată a întrebărilor specifice examinării poligraf, abordare neutră și obiectivă a subiectului, analiza și interpretarea diagramelor, derularea interviului posttest, utilizarea adecvată a datelor obținute în interviul posttest, consilierea beneficiarului, elaborarea documentelor rezultate în urma examinării poligraf, utilizarea bateriilor de chestionare generale pentru identificarea vulnerabilităților la selecția de personal.

Open chat