September 5, 2019 Ionut Daniel Dumitrascu

De ce să verificăm agenții de pază?

Paza și protecția, conform Legii nr. 333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, reprezintă activități desfășurate prin forțe și mijloace specifice, în scopul asigurării siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existența materială a acestora, precum si a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viața, integritatea fizică sau sănătatea.

Totodată, dacă privim atribuțiile unui agent de pază dintr-o fișă de post, observăm că acesta are responsabilități precum paza clădirilor pentru care a fost angajat, să colecteze taxe și să emită chitanțe, să păzească vehicule în parcările particulare, să inspecteze clădirile și facilitățile însoțit de un câine de pază, etc. De multe ori, greutatea responsabilităților este în directă legătură cu importanța și valoarea obiectivului. Odată cu aceste aspecte, crește și necesitatea unui grad crescut de competență. Condițiile de angajare pe astfel de poziții sunt de multe ori minime, unde un simplu cazier judiciar și un atestat poate asigura angajarea oricărei persoane care a absolvit 8 clase și este aptă din punct de vedere al sănătății. Eliberarea atestatului se face cu acordul Serviciilor de Ordine Publică din Poliția Română.

Având în vedere aspectele de mai sus, cade în sarcina firmei angajatoare sau chiar a beneficiarului serviciilor de acest gen, să se asigure de integritatea și calitatea viitorilor angajați sau a oricărui angajat aflat deja de o poziție de risc. În aceste etape intervine examinarea cu tehnica poligraf, un serviciu de psihologie la îndemâna tuturor angajatorilor și nu numai. Aceasta este o măsură complementară interviului de angajare și studierii C.V.-ului. (Chiar se verifică C.V.-ul?) și o modalitate simplă de cum evaluăm candidații la angajare?

Chiar dacă discuția de angajare este făcută de persoane competente și cu simț de răspundere, uneori este imposibil să se acopere întreaga experiență de viață a unei persoane și este posibil să scape un amănunt biografic esențial. Existența unui cazier judiciar nu garantează neimplicarea persoanei în activități infracționale. Infracțiuni cu violență, furturi, consum de droguri și substanțe interzise pot rămâne nedescoperite de organele abilitate. Cu cât este mai mare experința profesională a unei persoane, chiar pe poziții similare angajării, respectiv agent de pază, cu atât crește riscul implicării în activități infracționale sau contravenționale. În ciuda responsabilităților crescute, este notoriu faptul că remunerația nu este foarte mare, existând vulnerabilitatea implicării în acte ilegale la serviciu, uneori chiar în dauna beneficiarului obiectului de pază, sau în afara sarcinilor de serviciu, prin implicarea în jocuri de noroc pe sume mari de bani. Adicția de jocuri de noroc poate trece în sfera patologicului și tot ce urmărește victima acestei dependențe este procurarea sumelor de bani necesare întreținerii viciului. Orice angajator dorește să cunoască astfel de condiții extraprofesionale pentru că se pot transforma în vulnerabilități la locul de muncă. Prin evaluarea angajaților sau candidaților cu tehnica poligraf se pot identifica astfel de situații și angajatorul poate gestiona resursa umană într-un mod cât mai benefic companiei sale.

Agenții de pază sunt responsabili în primul rând de bunurile de valoare, însă gărzile de corp sunt incluse tot în categoriile persoanelor prevăzute de Legea 333/2003. Acest tip de personal se îngrijește de integritatea și siguritatea persoanei pe care o are în grijă. Prin acest contact permanent și apropiat cu beneficiarul, aceștia au acces la același nivel de intimitate cu o bonă sau cu o menajeră, cunoscând în detaliu multe informații private, de aceea e bine să știm cum verific o menajeră la angajare?. Cu cât contactul cu beneficiarul este mai mare, cu atât cresc și vulnerabilitățile. Un element deosebit de important este și dotarea gărzilor de corp cu armament și chiar a unor agenți de pază. Riscurile și responsabilitățile cresc, iar grija angajatorilor este direct proporțională.

Testul poligraf este cunoscut în rândul agenților de pază ca probă de angajare și acceptabilitatea este crescută. Aproape întotdeauna persoanele sincere și care nu au nimic de ascuns sunt dispuse să le fie examinată integritatea.

Open chat