June 5, 2019 Ionut

Confidentialitate

Extras din Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, din 24.11.2018, publicat in Monitorul Oficial, în vigoare din 22.02.2019.

,, Capitolul I, litera B2, Punctul 10. Confidențialitatea actului psihologic este protejată prin lege și este o obligație a oricărui psiholog.

Divulgarea fără acordul clientului, de către psihologi, a unor informații care le-au fost încredințate sau de care au luat cunoștință în virtutea profesiei este interzisă, excepție făcând situațiile prevăzute de reglementările legale. Obligația psihologului de a respecta confidențialitatea nu este limitată în timp.

Capitolul I, litera B3, Punctul 11. Înainte de primirea consimțământului, psihologul va informa clientul cu privire la limitele confidențialității și condițiile în care aceasta poate fi încălcată, precum și asupra utilizării informațiilor rezultate în urma activității sale.

Capitolul I, litera B4, Punctul 13. Psihologii pot împărtăși informațiile confidențiale cu alții numai cu consimțământul celor vizați ori de o așa manieră încât cei vizați să nu poată fi identificați, excepție făcând situațiile în care divulgarea este o obligație prevăzută de reglementările legale sau este permisă prin lege pentru un scop legitim, cum ar fi furnizarea serviciilor profesionale în situații de urgență sau protejarea clientului, a psihologului sau a altora de o posibilă agresiune.”

Open chat